I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives Simtronics og Itera som rene salgskandidater.- Simtronics har vendt ned fra toppen ved 6,33 kroner i juli og etablert en fallende trend. Videre nedgang innenfor denne indikeres. Aksjen er nær motstanden ved 4,90 kroner, noe som bør gi en reaksjon ned på kort sikt. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette svekker den fallende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd, men aksjen bør etablere seg over 4,90 før den kan anses positiv. Aksjen er positiv på innsidehandler. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Svak salgskandidat, sier analytikeren.- Itera Consulting Group har brutt ned gjennom gulvet i den fallende trendkanalen, og signaliserer med dette enda sterkere falltakt. Har også dannet en dobbel-topp-formasjon ved bruddet ned gjennom støtten ved 5,60 kroner og gitt signal om videre nedgang til 4,86 kroner. Den negative utviklingen, og oversolgt RSI, åpner imidlertid for kortsiktige korreksjoner opp fra dagens nivå. Ved reaksjon opp er det nå motstand ved 5,60 kroner. Volumbalansen er dog negativ og svekker aksjen på kort sikt. Det er lite støtte i nærheten av dagens kursnivåer, noe som øker risikoen. Aksjen er positiv på innsidehandler. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter analytikeren.