Tomra la etter børs i går frem driftsinntekter på 861 millioner kroner i tredje kvartal, mot 1.068 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet falt til 130 millioner. Tomra la etter børs i går frem driftsinntekter på 861 millioner kroner i tredje kvartal, mot 1.068 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet falt til 130 millioner. - Det var stort sett som ventet. Det er tegn til litt mer optimisme i enkelte deler av virksomheten, spesielt det som ikke er pant. På en annen side har selskapet makrobildet mot seg, kommenterer analytiker Mikael Clement i Pareto til Finansavisen.Ifølge avisen er det tre forhold som kan true selskapets prestasjoner fremover; Pantemaskinkjøpere i Tyskland sitter på gjerdet, fallende aluminiumspriser betyr at tomgodset Tomra-maskinene samler inn faller i verdi og fallende dollar. Tomra har nær halvparten av inntektene sine i dollar.- Det er med valuta som det er med været, vi kan ikke påvirke det. Men valutaendringer kan ramme oss hardt, sier Tomra-sjef Amund Skarholt.Analytiker Preben Rasch Olsen i Carnegie sier at tallene var helt som jeg ventet.- Kanskje det går litt tregt med Tesco, men det kommer. Det som er viktigere er selskapets pilotprosjekter, og de ser lovende ut. Jeg synes Tomra greier seg veldig bra, konkluderer Rasch Olsen.