I dag ble det kjent at de to erfarne industrilederne Jan Bodd og Stig Sunde planlegger å fremsette et frivillig kontanttilbud på alle utestående aksjer i Synnøve Finden ASA gjennom sitt selskap Scandza AS. I dag ble det kjent at de to erfarne industrilederne Jan Bodd og Stig Sunde planlegger å fremsette et frivillig kontanttilbud på alle utestående aksjer i Synnøve Finden ASA gjennom sitt selskap Scandza AS. Kontanttilbudet Scandza tilbyr 25 kroner per aksje. Budet ligger vesentlig over emisjonskursen fra fortrinnsrettsemisjonen i juli 2007 og 24,4 prosent over sluttkursen på Oslo Børs 16. oktober 2007.Celina Midelfart-dominerte Midelfart Invest sitter på rundt 650.000 aksjer som dermed prises til 16,25 millioner kroner. Midelfart ble synlig på topp 20-listene i juli, da kursen lå på 19-20 kroner.Arendals Fossekompani ASA er største aksjonær i selskapet med 2,8 millioner aksjer. Skagen Vekst ligger på fjerde med 1,15 millioner aksjer. Tidligere toppsjef Dag Swanstrøm har 216.360 aksjer.Synnøve Finden er sist omsatt for 24,90 kroner, opp 23,9 prosent.