- Den amerikanske dollaren styrket seg gjennom dagen i går, spesielt mot råvare- og høyrentevalutaer. En av årsakene bak styrkelsen var blant annet reversering av carry trades som følge av økt risikoaversjon. En annen årsak er trolig at markedet syntes dollaren har gått for langt på kort tid og dermed valgte å ta gevinst, skriver Camilla Viland i dagens morgenrapport til DnB NOR Markets.På spørsmål fra HegnarOnline mandag sa Vilands kollega i DnB NOR Markets, valutanalytiker Mari Vattekar Markman, at styrkingen av dollaren var unormalt stor i løpet av en enkelt dag. Men hun kunne ikke si noe om dette var et signal om at utviklingen i dollarkursen var på vei til å snu.- Det er litt tidlig å si. Fredag og i dag tidlig hadde vi bunnrekorder, og da er det ikke så unaturlig med en reaksjon, sa Markmann til HegnarOnline.
Samtidig som dollaren styrket seg, svekket kronen seg mandag. Det generelle kjøpet av dollar er en av årsakene- Markedet har i det siste hatt stor appetitt på norske kroner og når kursen nå snur, så er det mange valutahandlere som møter nivået der de vil gå ut av sine posisjoner for å sikre gevinst eller redusere tap (stop loss). Når slike nivåer oppnås, så fremprovoserer dette ytterligere salg av den norske kronen og forsterker bevegelsen. En noe svakere oljepris er en annen faktor som kan ha vært med på å drive den norske kronen svakere, skriver Viland.Viland mener videre at det ikke er unaturlig med en korreksjon også i kronen som har styrket seg mye den seneste tiden. Banken mener derfor at kronen fortsatt vil holde seg sterk ut året og handles i intervallet 760-7,80 mot euro.I løpet av neste år venter vi imidlertid at kronen skal trekke svakere og gå mot nivåer rundt 8,00 mot euro, skriver hun.Siden mandag ettermiddag har kronen styrket seg tre øre mot dollar, tre øre mot euro, og holdt seg uforandret mot pundet. Styrkeforholdet mellom euro og dollar er i tidsperioden også omtrent uforandret.Valutakrysningene ser i øyeblikket slik ut: