I årets tredje kvartal omsatte 24SevenOffice for 5,4 millioner kroner, mot 4,2 millioner kroner for et år siden. Driftsresultatet endte på minus 7,7 millioner kroner, mot et negativt resultat på 3,7 millioner kroner året før. Selskapet fikk et resultat før skatt på minis 7,2 millioner kroner, mot resultat på minus 3,8 millioner kroner i samme periode i året før.