• Ementor: Resulatatfremleggelse, presentasjon 08.00Ementor: Resulatatfremleggelse, presentasjon 08.00
  • Yara: Resulatatfremleggelse 08.30, presentasjon 09.30Yara: Resulatatfremleggelse 08.30, presentasjon 09.30
  • ContextVision: Presentasjon 11.00ContextVision: Presentasjon 11.00
  • Hol Sparebank: ResultatfremleggelseHol Sparebank: Resultatfremleggelse
  • Storbritannia: Foreløpig BNP i tredje kvartal 10.30Storbritannia: Foreløpig BNP i tredje kvartal 10.30
  • 3M, Caterpillar, Harley-Davidson, Honeywell og Schlumberger slipper tall3M, Caterpillar, Harley-Davidson, Honeywell og Schlumberger slipper tall
  • DOF/DOFSUB: KapitalmarkedsdagDOF/DOFSUB: Kapitalmarkedsdag
  • Noreco: Utløp av book-building-periode i forbindelse med rettet emisjonNoreco: Utløp av book-building-periode i forbindelse med rettet emisjon
Kilder: TDN Finans og Finansavisen