Styret ved Oslo Børs har i møte 24. oktober besluttet å ta aksjene i Scandinavian Property Development, Norwegian Energy Company (Noreco) og grunnfondsbevisene i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg opp til notering på Oslo Børs. I samme møte besluttet børsstyret å ta aksjene i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige og Eastern Echo opp til notering på Oslo Axess.Børsstyret vedtok også å endre seneste noteringsdag på Oslo Axess for Davie Yards, til 15. desember 2007.