DnB NOR-tap på 600 millioner

DnB NOR vil i tredje kvartal resultatføre et netto urealisert kurstap på om lag 600 millioner kroner.

Publisert 9. okt. 2007 kl. 08.50
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 06.20
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 235 ord
I forbindelse med en kapitalmarkedsdag i London i dag offentliggjør DnB NOR at resultatet for tredje kvartal vil være på nivå med tredje kvartal i 2006, før det er tatt hensyn til gevinst ved salg av lokalene på Aker Brygge i år. I forbindelse med en kapitalmarkedsdag i London i dag offentliggjør DnB NOR at resultatet for tredje kvartal vil være på nivå med tredje kvartal i 2006, før det er tatt hensyn til gevinst ved salg av lokalene på Aker Brygge i år. DnB NOR vil i tredje kvartal resultatføre et netto urealisert kurstap på om lag 600 millioner kroner knyttet til kursendring på obligasjoner og renteinstrumenter som er blitt påvirket av uroen i finansmarkedet. Marginen markedet krever på obligasjoner generelt har økt. Kursendringer på bankens investeringer i obligasjoner regnskapsføres fortløpende, men reverseres over obligasjonenes restløpetid, som i gjennomsnitt er under tre år.Porteføljen av utenlandske obligasjoner i bankens balanse utgjør 90 milliarder norske kroner. Den tjener som likviditetsreserve og er i det vesentlige deponert som sikkerhet for ubenyttet låneadgang i sentralbanker. 99 prosent av porteføljen har beste mulige kredittrating, AAA. DnB NOR har ingen direkte eksponering mot amerikanske boliglån og heller ikke det såkalte subprime-markedet.Veksten i utlåns- og innskuddsvolumer er opprettholdt i tredje kvartal. Samlede utlån hadde økt til 890 milliarder kroner i august, fra 817 milliarder i desember, mens samlede innskudd hadde økt fra 466 milliarder kroner til 537 milliarder i samme periode.