Handelsbankens økonomer mener den kraftige kronestyrkelsen siden august kan tyde på at valutamarkedet priser inn en rentetopp høyere en 5,25 prosent."I så fall tror vi det det vil bli skuffet på nedsiden, og at kronen derfor vil svekke seg både mot euro og motdollaren", skriver Handelsbanken i dagens morgenrapport.-
De mener også det er mye som taler for at dollaren vil svekkes enda mer, spesielt fordi finansuroen kan komme til å bli mer omfattende enn tidligere ventet. Det mener Handelsbanken vil tvinge Fed til å kutte renten ytterligere."I tillegg har vi fortsatt de globale ubalansene i utenrikshandelen som ikke akkurat styrker dollaren. Hvis dette skulle slå til, ser vi ikke bort i fra USD/NOK på 5,0 på lengre sikt."Siden tirsdag ettermiddag har den norske kronen svekket seg tre øre mot dollar, tre øre mot euro, og hele syv øre mot pundet. Styrkeforholdet mellom euro og dollar er omtrent uforandret i perioden.Valutakrysningene ser i øyeblikket slik ut: