Eltek opplyser at Nera Telecommunications Ltd. (NeraTel), hvor selskapet har en eierandel på 50,1 prosent, oppnådde et driftsresultat (EBIT) på 3,2 millioner Singapore-dollar i tredje kvartal 2007, sammenlignet med 3,0 millioner dollar i tilsvarende periode året før. Eltek opplyser at Nera Telecommunications Ltd. (NeraTel), hvor selskapet har en eierandel på 50,1 prosent, oppnådde et driftsresultat (EBIT) på 3,2 millioner Singapore-dollar i tredje kvartal 2007, sammenlignet med 3,0 millioner dollar i tilsvarende periode året før. Inntektene beløp seg til 441, millioner dollar, mot 27,1 millinoer dollar året før.Nettoresultatet endte på 3,0 millioner Singapore-dollar, mot 30,9 millioner dollar i fjor. I fjor bokførte imidlertid selskapet en gevinst på 28,8 millioner Singapore-dollar fra salg av et datterselskap.