IT-konsulentselskapet TietoEnator opplyser at selskapet ikke klarer å innfri de finansielle målene for 2007 og at toppsjefen Pentti Heikkinen forlater selskapet. IT-konsulentselskapet TietoEnator opplyser at selskapet ikke klarer å innfri de finansielle målene for 2007 og at toppsjefen Pentti Heikkinen forlater selskapet. Selskapet opplyser at driftsresultatet ble 25 millinoer euro i tredje kvartal. Salget var på 404 millioner euro.TietoEnator opplyser at man på årsbasis ikke vil nå 2006-nivået å 124 millioner euro.Selskapet vil endre strategien for å styrke posisjonen.