Carl Espen Wollebekk har tiltrått som administrerende direktør i det norske meglerselskapet Orion Securities ASA og har med bakgrunn i Lov om Verdipapirhandel ikke anledning til å fortsette som medlem av styret i selskapet, går det frem av en melding.Styret i selskapet består etter dette av: Une Amundsen, styreleder Marianne H. Blystad, styremedlem Marit Døving, styremedlem Henrik A. Christensen, styremedlem.