Dette diskuterer vi nærmere på dagens utgave av økonominyhetene.I tillegg kommenterer som vanlig Trygve Hegnar utviklingen på børsene i Oslo, Europa og New York. Og det blir teknisk analyse av 3 aksjer: Statoil, Orkla og REC.
.Sendingen kan også ses i med oppdatert informasjon om utviklingen i viktige nøkkeltall her. .