Citigroup Global Markets Ltd melder om kjøp av 3,4 millioner aksjer i Scan Subsea ASA. Ny beholdning er 5.532.782 aksjer, noe som tilsvarer 8,68 prosent.Citigroup Global Markets Ltd melder om kjøp av 3,4 millioner aksjer i Scan Subsea ASA. Ny beholdning er 5.532.782 aksjer, noe som tilsvarer 8,68 prosent.