Sum resultat for datterselskapene før skatt ble 369,3 millioner kroner, mot 289,8 millioner kroner i tredje kvartal 2006.For hele Sparebank 1 Gruppen ble resultatet før skatt ble 342,7 millioner, mot 270,8 millioner i fjor.