Anders Peinert, co-forvalteren av aksjefondet Storebrand Energi, mener norske oljeselskaper er rimelig priset og at de har kompetansen som trengs i fremtiden.- Mye av den nye letingen foregår på komplekse områder, på dypt og ultradypt vann. Det er akkurat slikt de norske oljeselskapene kan. I tillegg er disse aksjene relativt lavt priset, for eksempel i forhold til de amerikanske aktørene, sier Peinert til Finansavisen.Følgende aksjer blir trukket frem som gode kjøp:
  • DeepOceanDeepOcean
  • Wavefield InseisWavefield Inseis
  • Occidental PetroleumOccidental Petroleum
  • OilexcoOilexco
Korreksjon
Forvalteren er mest negativ til de store, integrerte selskapene. De har få vekstmuligheter, mener Peinert. Amerikanske ConocoPhilips og Royal Dutch Shell blir trukket frem som salgskandidater.:Det var to feil i den opprinnelige oversikten over aksjer. Det ble oppgitt at Peinert anbefaler Exco Resources og Deep Sea Supply. Det riktige er Oilexco og DeepOcean.