I tredje kvartal 2006 var resultatet før skatt på 177 millioner kroner, i år altså på 122 millioner.Resultatet før tap ble 123 millioner, mot 172 millioner i 2006.Netto renteinntekter ble totalt 840 kroner og andre driftsinntekter ble 97 millioner. De samme tallene for 2006 var 567 millioner og 86 millioner.