Komplett omsatte i tredje kvartal 2007 for 729 millioner kroner, mot 567 millioner kroner i samme kvartal 2006. Direktesalg til sluttkunder utgjorde 552 millioner kroner (+ 36 prosent), mens forhandlersalget utgjorde 177 (+ 10 prosent). Komplett omsatte i tredje kvartal 2007 for 729 millioner kroner, mot 567 millioner kroner i samme kvartal 2006. Direktesalg til sluttkunder utgjorde 552 millioner kroner (+ 36 prosent), mens forhandlersalget utgjorde 177 (+ 10 prosent). Selskapets driftsresultat var 10,0 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med 18,2 millioner kroner i tredje kvartal 2006. Hovedårsaken til resultatnedgangen er gjennomføringen av et automatiseringsprosjekt for Kompletts nordiske lager i Sandefjord.Resultatet før skatt viste et overskudd på 10,4 millioner kroner, mot 21,3 millioner kroner i samme kvartal foregående år.Her erog