IGE Nordic AB - et heleid datterselskap av IGE AB - har truffet på en ny gull- og kobbermineralisering i Bidjovagge-feltet med et kjerneboreprogram på 2.747 meter som har pågått i 2006 og 2007, går det frem av en børsmelding.Den nye mineraliseringen ble påtruffet 350 meter nord for dagbrudd B og K i det tidligere gruveområdet. Borehullstreffene, 27 meter med 5,59 g/t gull og 1,54 prosent kobber, ble gjort 260 meter under overflaten og indikerer at den intensivt mineraliserte strukturen i Bidjovagge fortsetter mot nord.Denne seksjonen inkluderer 8 meter med 10,81 g/t guld and 2,35 prosent kobber, skriver selskapet.