Jaras Eiendom har i dag solgt 163.434 aksjer i Namsos Trafikkselskap til 88,61 kroner aksjen til forskjellige kjøpere, går det frem av en børsmelding.Jaras eier etter salget 149.670 aksjer, det vil si 15,64 prosent av aksjene i selskapet.Jane S. Rasmussen og nærstående, eier etter salget i alt 163.560 aksjer, tilsvarende 17,09 prosent av Namsos Trafikkselskap.Rasmussen er varamedlem til styret i Namsos Trafikkselskap.