En av deltagerne på debattforumet på HegnarOnline har sett på om det finnes likheter mellom nå og før krakket i 1987.La meg liste opp noe så får dere avgjøre selv. Dollarfallet stod sentralt den gangen også,:- I 1986 viste den amerikanske økonomien tegn til å miste oppdriften. USA kom fra en periode med sterkt vekst og veksttakten var på vei ned.- Ordremengden var så stor at handelssystemene ikke klarte å håndtere dem. Kan det har vært dette meglerhusene forberedte seg på i aust, da volumet eksploderte på utvalgte børser, deriblant Oslo Børs?- Sentralbankene pumpet likviditet inn i markedet.- Dollaren svekket seg og Louvre-avtalen, som var en monetær pakt mellom USA, Japan og Tyskland, for å holde valutaene stabile, ble brutt. Den ble signert av G7-landene (G6 + Italia) den 22/2 1987, mens Italia nektet. Formålet med avtalen var å hindre dollaren fra å falle ytterligere.- Dollarindeksen (kurv med G6-valutaene) hadde da falt fra langt over 120 i 1985 til godt under 100. Den falt videre til 85 innen utgangen av 1987.- US finansminiser Baker uttalte at dollaren ville falle ytterligere.- Aktiviteten av oppkjøp og sammenslåinger var svært høy. Alle trodde veksten ville bli eksponentiell bare man fortsatt å kjøpe opp andre selskap.- Investorene var i forkant nesten euforiske og trodde alt bare skulle videre opp. Den gang var det IT som var hot. Hva er det nå?- Mye insider trading.- I forkant hadde sentralbankene hevet renten for å temme inflasjonen.- Oppblåste aksjeverdier.- USA angrep en Iransk oljeplattform helgen før krakket!- Budsjett - og handelsunderskuddet hadde vokst jevnt og trutt gjennom 80-tallet. 14/10 ble handelsunderskuddet- "Ingen" tror det kan skje igjen.Les mer inngående om dette på , her og her.Sol- og måneteorien