Megler anbefaler DNO og tre andre aksjer

Rolf-Otto Hansen i Sparebanken Nord-Norge Securities anbefaler fire aksjer, deriblant DNO.

Rolf-Otto Hansen gjør endringer i sin portefølje i Økonomisk Rapport (Børsspeilet) i forhold til forrige runde. Golden Ocean byttes ut med Orkla.Her er porteføljen:

  • DNODNO
  • TandbergTandberg
  • OrklaOrkla
  • Marine HarvestMarine Harvest
- Kurstriggeren for DNO i det korte bildet er innføringen av ny oljelov i Irak. Den politiske risikoen til om de ulike grupperingen vil makte å få godkjent en oljelov kan dra ut i tid og føre til at investors blir utålmodig og selger, sier Hansen.