Både Trondheim kommune og Oslo kommune forlenger sine avtaler om kjøp av IT Drift fra EDB med to år. De to avtalene har en samlet verdi på 250 millioner kroner i forlengelsesperioden. Etter utvidelsen gjelder avtalen med Trondheim frem til 2011, mens avtalen med Oslo løper ut 2011. Både Trondheim kommune og Oslo kommune forlenger sine avtaler om kjøp av IT Drift fra EDB med to år. De to avtalene har en samlet verdi på 250 millioner kroner i forlengelsesperioden. Etter utvidelsen gjelder avtalen med Trondheim frem til 2011, mens avtalen med Oslo løper ut 2011. - Jeg er svært glad for at både Trondheim og Oslo velger å forlenge sine avtaler og ser på dette som en tillitserklæring i forhold til dagens leveranser fra EDB. Vi skal gjøre vårt ytterste for å være en god partner i moderniseringsarbeidet for disse kommunene også i årene fremover, sier Jan Ivar Borgersen, konserndirektør offentlig i EDB.