Kjell Inge Røkke planlegger en rekebrygge ved gigantvillaen på Konglungen i Asker. Men flere er skeptiske, melder NA24, og viser til flere høringsuttalelser.Nordre Bjerkøya vel peker på at størrelsen og vanndybden vil kunne åpne for trafikk av større båter. Naturvernforbundet i Asker mener Røkke bør erstatte ålegress og evt. steinrøyser på havbunnen om mudringen ødelegger dette.Kommunen har ifølge nettavisen ingen innvendinger, bortsett fra en generell restriktiv holdning til slike utbyggelser.Fylkesmannens miljøvernavdeling, som har siste ord, jobber nå på spreng med saken, melder NA24.