1,323,9 millioner kroner endte driftsinntektene til Norwegian i tredje kvartal 2007. En solid forbedring fra fjorårets inntekter på 877,8 millioner.Resultatet før skatt endte på 105,8 millioner, mot 38,5 i sammer periode i fjor. Driftsresultatet endte på 149,2 millioner, mot 29,7 i tredje kvartal 2006.To analytikere Reuters har vært i kontakt med før tallene ble presentert forventet et driftsresultat på 120 millioner kroner, et resultat før skatt på 119 millioner kroner og inntekter på 1,3 milliarder.