- Ut i fra våre beregninger er NOK overdrevent sterk i forhold til nivåene i oljepris, EUR/NOK og rentedifferanser. Vi venter derfor at EUR/NOK skal korrigere noe opp over litt tid, skriver sjefsøkonom Steinar Juul i dagens morgenrapport.