Oljerelaterte aksjer veiet opp for svake IT-aksjer i Innsideporteføljen, viser oppsummeringen for forrige uke. PGS (5,81%) og Seadrill (8,05% ble de to sterke innslagene, mens Eltek (-4,48%) og SImrad Optronics (-3,17%) trakk ned.Birdstep ryker nå ut av porteføljen på stopp loss, og plassen blir i stedet fylt med nykommer Pronova.Innsideporteføljen har så langt i år gitt 36,5 prosent avkastning, mot markedets 13,9 prosent. Forrige uke ga 0,8 prosent, mot hovedindeksens 3,7 prosent.
Innsideporteføljen
SelskapInnKj.kursS.loss (85%)Forr.ukeSiste ukeAvk. tot.Avk.s.uke
PGS24.08.07132,00112,20150,50159,2520,6%5,81%
Pronova12.10.0724,0024,00NyNyNyNy
Seadrill07.09.07114,7597,53118,00127,5011,1%8,05%
Simrad Opt.07.09.078,216,988,538,260,61%-3,17%
Pertra19.10.0779,2567,36NyNyNyNy
Ut:
Birdstep31.08.0712,2010,3710,7010,37-15,0%-3,08%
Eltek31.08.0745,7038,8536,90
Differansen uke 42:
Innsidep.Hovedind.Differansen
Siste uke0,81%3,73%-2,92%
Hittil i år36,54%13,98%22,56%