Solstad Offshore ASA (SOFF) har inngått intensjonsavtale med Saipem UK Ltd (Saipem) for leveranse av fire plattform supply skip (PSV) for å støtte rørlegningsoperasjoner (rør transport) i perioden 2008 til 2012.Gjennom avtalen vil Saipem benytte skipene Normand Aurora, Normand Carrier og Normand Flipper i Middelhavet med oppstart sommeren 2008. For årene 2009, 2010, 2011 og 2012 vil Normand Aurora, Normand Carrier, Normand Flipper og Normand Vester operere i Østersjøen og Nordsjøen. Over nevnte periode representerer avtalen en fast kontraktstid på ca 3500 dager. Saipem har i tillegg opsjon på ytterligere ca 1500 dager.De kommersielle betingelsene er konfidensielle mellom partene, men gir SOFF en akseptabel avkastning.