Ny Solstad-kontrakt

Solstad Offshore ASA (SOFF) har inngått intensjonsavtale med Saipem UK Ltd (Saipem)

Solstad Offshore ASA (SOFF) har inngått intensjonsavtale med Saipem UK Ltd (Saipem) for leveranse av fire plattform supply skip (PSV) for å støtte rørlegningsoperasjoner (rør transport) i perioden 2008 til 2012.Gjennom avtalen vil Saipem benytte skipene Normand Aurora, Normand Carrier og Normand Flipper i Middelhavet med oppstart sommeren 2008. For årene 2009, 2010, 2011 og 2012 vil Normand Aurora, Normand Carrier, Normand Flipper og Normand Vester operere i Østersjøen og Nordsjøen. Over nevnte periode representerer avtalen en fast kontraktstid på ca 3500 dager. Saipem har i tillegg opsjon på ytterligere ca 1500 dager.De kommersielle betingelsene er konfidensielle mellom partene, men gir SOFF en akseptabel avkastning.