Valutaeffekter, i stor grad fra sterkere norsk krone, har totalt sett redusert driftsresultatet med rundt 100 millioner kroner sammenlignet med 2. kvartal, skriver Norske Skog i en børsmelding.Dette består av negativ konsolideringseffekt på driftsinntektene med rundt 200 millioner og positiv konsolideringseffekt på kostnadene med rundt 150 millioner kroner.I tillegg er det en negativ omregningsdifferanse på kundefordringer som utgjør rundt 50 millioner kroner, heter det videre.