CashGuard har i dag rapportert om lavere omsetning og et forventet driftsresultat i tredje kvartal på cirka -16 millioner svenske kroner, hvorav engangskostnader utgjør 11 millioner svenske kroner. Omsetningsreduksjonen gjelder i sin helhet virksomhetsområdet CIT/ATM og berører ikke virksomhetsområdet Handel, som har en forventet omsetningsvekst i 2007 på 90 - 100 prosent.PSI Group ASA forventer omsetning og resultat i tredje kvartal 2007 fra egen operasjonell virksomhet i henhold til tidligere kommuniserte forventinger om vekst og lønnsomhet. Som en del av selskapets regnskapspraksis, og i henhold til IFRS, må imidlertid PSI regnskapsføre den relative andelen av CashGuards resultat i perioden basert på eierskapet i det tilknyttede selskapet. Det vil gi en forventet negativ resultatmessig effekt for PSI i tredje kvartal på cirka tre millioner kroner.- I PSI er vi godt fornøyd ettersom vi leverer både omsetnings- og resultatvekst som forventet innen vår operasjonelle drift. Det bekrefter den positive trenden vi opplever. Pilene peker oppover, leveransetakten er høy og fremtidsutsiktene er gode. Vi har også stor tro på CashGuard fremover både innen Handel og CIT/ATM og har forventinger om at de snarest vil være tilbake på positive resultater, sier Jørgen Waaler, konsernsjef i PSI, ifølge en melding.