Aker BioMarine bygger om fartøyet Atlantic Navigator for 340 millioner kroner til en avansert fabrikk for fangst og fremstilling av krill-ingredienser, går det frem av en børsmelding.Selskapet skriver at Atlantic Navigator, som skal settes i drift fra januar 2009. blir en Life Science Factory "som den biomarine industrien aldri har sett maken til".Det vil være en primærproduksjon av olje ombord, mens selve sluttproduksjonen av krilloljen vil skje på land.