Rosenlund ASA har 23.10.07 stengt termin på 580.000 aksjer i Profdoc ASA til kurs 33,35. Rosenlund ASA har samme dag solgt 580.000 aksjer til kurs 30 kroner.Rosenlund ASAs beholdning, inkludert terminer, er etter dette 1.500.000 aksjer i Profdoc ASA, som utgjør 7,55 prosent av Profdoc.Jon Bjørtuft er styreformann i Profdoc ASA og styremedlem i Rosenlund ASA.