Det nye forsikringsselskapet Frende Livsforsikring AS har inngått avtale med EDB om leveranse av løsninger og drift av kjernesystemer innen livsforsikring. Avtalen strekker seg over fem år og har en samlet verdi for EDB på om lag 40 millioner kroner. Det nye forsikringsselskapet Frende Livsforsikring AS har inngått avtale med EDB om leveranse av løsninger og drift av kjernesystemer innen livsforsikring. Avtalen strekker seg over fem år og har en samlet verdi for EDB på om lag 40 millioner kroner. Frende er under etablering og har ambisjoner om å være i drift innen sommeren 2008. Selskapet eies av de fire uavhengige sparebankene Sparebanken Vest, Sparebanken Øst, Fana Sparebank og Helgeland Sparebank.