Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,7 prosent forrige uke. Nervøsiteten mot slutten av uken var tiltagende, noe som også fremkom i chartene. Det ble gitt salgssignal i 14-dagers glidende gjennomsnitt, men bortsett fra det er det fremdeles ingen store tekniske svakheter å spore i chartene.Man skal likevel være oppmerksom på utviklingen i RSI-chartet. RSI er igjen på vei ned mot 50-nivået, det er gitt salgssignal i 14-dagers glidende gjennomsnitt også her, og den stigende trenden i RSI-chartet ble brutt fredag. Faller RSI i tillegg gjennom 50-nivået vil det straks se enda litt verre ut. Det vil signalisere avtagende stigningstakt og da kan den tekniske støtten både på 495-, 485- og 472-nivået bli satt på prøve. Brudd på disse vil være salgssignal. Skulle 472-nivået også ryke, kommer i tillegg bunnlinjen i den stigende trenden under press, på 470-nivået. Og alt dette kan da være innen rekkevidde kommende uke.I tillegg kan vi nevne at Hausseindeksen, som kanskje ikke så mange følger med på, har vist en svak utvikling den siste tiden. Etter å ha tangert 90-nivået igjen nok en gang i januar/februar i år, har den sklidd nedover og gitt flere salgssignal. Sist i forbindelse med fallet i juli/august.Terorien bak denne indeksen, som måler hvor av selskapene på børsen som har gitt kjøpssigal som siste signal, tilsier at en indeksen på 90 varsler at toppen er nådd. En indeks mellom 80 og 90 signaliserer fare og en indeks over 88 betegnes som et vendepunkt. Skulle oppgangen i tillegg ha kommet i form av en såkalt high pole formasjon (trappetrinn), tilsier teorien at man kan stå overfor en kraftig nedtur når 50 prosent av siste oppgang går tapt.Vi har ikke sett en helt tilsvarende utviklingen denne gangen, slik vi så forut for krakket i 1987, men Hausseindeksen har vært oppe i 90 og falt tilbake. Det signaliserer et fallende marked. Og med fallet gjennom 70, det vil si at 30 prosent av selskapene har gitt salgssignal som sitt siste signal, tilsier teorien SALG. Det har vi sett to ganger i år, i mars og sist i august.Det er ikke mange tekniske signaler som varsler fare, men det er altså noen som i hvert fall tilsier at man bør være på vakt. Kommende uke blir trolig meget spennende. Kanskje også veldig turbulent.