Ifølge en melding har Solstad Offshore asa inngått intensjonsavtale med Saipem UK Ltd (Saipem) for leveranse av fire plattform supply skip (PSV) for å støtte rørlegningsoperasjoner (rør transport) i perioden 2008 til 2012.De kommersielle betingelsene er konfidensielle mellom partene, men gir Solstad Offshore en akseptabel avkastning.Gjennom avtalen vil Saipem benytte skipene Normand Aurora, Normand Carrier og Normand Flipper i Middelhavet med oppstart sommeren 2008.For årene 2009, 2010, 2011 og 2012 vil Normand Aurora, Normand Carrier, Normand Flipper og Normand Vester operere i Østersjøen og Nordsjøen.