Solstad Offshore med ny kontrakt

Solstad Offshore asa har inngått intensjonsavtale med Saipem UK Ltd.

Ifølge en melding har Solstad Offshore asa inngått intensjonsavtale med Saipem UK Ltd (Saipem) for leveranse av fire plattform supply skip (PSV) for å støtte rørlegningsoperasjoner (rør transport) i perioden 2008 til 2012.De kommersielle betingelsene er konfidensielle mellom partene, men gir Solstad Offshore en akseptabel avkastning.Gjennom avtalen vil Saipem benytte skipene Normand Aurora, Normand Carrier og Normand Flipper i Middelhavet med oppstart sommeren 2008.For årene 2009, 2010, 2011 og 2012 vil Normand Aurora, Normand Carrier, Normand Flipper og Normand Vester operere i Østersjøen og Nordsjøen.