Sparebanken Vest melder om et resultat før tap på 227 millioner kroner i tredje kvartal 2007, mot 217 millioner kroner i samme periode året før. Resultat av ordinær drift etter skatt ble 178 millioner kroner, opp fra 173 millioner kroner i fjor.Netto renteinntekter beløp seg til 289 millioner kroner, mot 265 millioner kroner i fjor.