Taperlisten virker nærmest uendelig lang mandag ettermiddag. Kursfallet på Oslo Børs har forsterket seg ytterligere, og hovedindeksen er nå ned 3,16 prosent til 481,17 poeng. Dagsomsetningen er oppe i 9,6 milliarder.Det er heller ingen drahjelp å få av oljeprisen. Desember-kontrakten på Nordsjøolje ramler 1,8 prosent til 82,29 dollar fatet i London i ettermiddag.Blant de mest omsatte selskapene ser vi Frigstad Discoverer Invest som eneste positive innslag. Aksjen stiger 115,7 prosent til 82 kroner i kjølvannet av budet fra Saipem.StatoilHydro og Hydro er begge ned mellom 3 og 4 prosent, mens Yara ramler 2,1 prosent, Telenor 1,9 prosent, REC 4,7 prosent Seadrill 4,3 prosent og Golden Ocean 6,7 prosent. Tandberg er ned 5,4 prosent og Orkla 3,2 prosent.Wega Mining topper taperlisten med -10,3 prosent til 5,25 kroner etter å ha gjennomført en emisjon. Kursvinner så langt er riggaksjen Frigstad Discover Invest.