I den siste utgaven av ØR har kun én aksje fått innpass i det som kalles "Økonomisk Rapports superportefølje". Superporteføljen består av de aksjene som er hyppigst anbefalt, eller høyest vektet, av ekspertene i ØRs aksjekonkurranse.Superporteføljen består pr. dags dato av Orkla-aksjen, ifølge bladet.