17. oktober 2007 ble det sendt ut melding om at Scandza AS planlegger bud på alle aksjer i Synnøve Finden ASA betinget blant annet av due diligence med for Scandza tilfredsstillende utfall.Som følge av at Synnøve Findens styre nekter Scandza å gjennomføre slik due diligence vil det varslede tilbudet ikke bli fremsatt. Scandza fritar nå de aksjeiere som hadde forhåndsakseptert tilbudet for i alt 1.924.542 aksjer, tilsvarende 8,95 prosent av aksjene og stemmene, for plikten til å akseptere tilbudet. Scandza eier etter dette ingen aksjer eller rettigheter til aksjer i Synnøve Finden.