Fordelingen er henholdsvis tre, to og to millioner på Datum, Wega og Maximus. Det kommer frem i en børsmelding mandag.Etter emisjonen har Datum 120, Wega har 20 og Maximus har 12 millioner aksjer i Wega Mining.