omtrent som ventet. Det er også konklusjonen til Handelspartner Securities. omtrent som ventet. Det er også konklusjonen til Handelspartner Securities. - Interessen for løsninger tilsvarende Tesco er økende i flere nye markeder, og selskapet har startet nye piloter i Mexico, Sør-Korea og Bulgaria, går det frem av dagens morgenrapport.Analytikeren, som har seks måneders kursmål på 55 kroner, peker på at selskapet har posisjonert seg i en sterk global trend: mengden avfall øker langt mer enn tilgjengelige søppelfyllinger, samtidig som at dyrere råvarer har gjort returordninger økonomisk lønnsomt.Men, han ser også skyer på horisonten.- Tomra er meget utsatt for valutarisiko og en én prosent styrkelse av kronen gir et negativt utslag på to prosent på driftsresultatet. Utrullingen av prosjektet med Tesco tar lengre tid enn opprinnelig planlagt, samtidig som de resterende kjedene i Tyskland sitter litt på gjerdet, skriver analytikeren i rapporten.Tomra-aksjen sist omsatt for 39,15 kroner på Oslo Børs, tilsvarende en oppgang på 7,41 prosent. Dermed må aksjen stige 40 prosent det neste halvåret for at kursmålet skal innfris.