Fra 1. januar 2008 trår den nye loven om verdipapirhandel i kraft. Den avskaffer Oslo Børs sitt monopol på spredning av kurspåvirkende nyheter for noterte selskaper. Cision lanserer nå en ny tjeneste på det norske markedet for selskap som jobber med IR. I Cisions integrerte webgrensesnitt CisionPoint, kan selskapene selv styre informasjon til børsen, investorer, kunder og media.- Cision har lang erfaring med disse tjenestene i Sverige, opprinnelig via Waymaker som nå er en del av Cision. En klar majoritet av de svenske børsselskapene har valgt å benytte CisionPoint for spredning av kurspåvirkende nyheter, sier Yann Blandy, Regional Director Cision Northern Europe.Gjennom å benytte CisionPoint kan selskapene sikre at de oppfyller åpenhetskravene i den nye loven om verdipapirhandel samtidig som man maksimerer sin spredning til relevante målgrupper og øker effektiviteten i IR-arbeidet.