Warren: Alle var enige om at markedene skulle til helvete

- Alle var skjønt enige om at markedene skulle til helvete i oktober 1998 og 2002, sier Peter Warren. Han trekker frem to faktorer som taler mot kraftige kursfall i dagens marked.

Publisert 15. okt. 2007 kl. 12.05
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 06.25
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 364 ord
Peter Warren i WarrenWicklund mener oktober er en jubileumsmåned verdt å merke seg. Peter Warren i WarrenWicklund mener oktober er en jubileumsmåned verdt å merke seg. - I omvendt kronologisk rekkefølge er det nå 5 års jubileum for starten på inneværende oppgangssykel i det amerikanske aksjemarkedet. I løpet av de tre foregående årene hadde de fleste aksjebørser halvert seg. Unntaket var innenfor teknologi hvor tapene lå i størrelsesorden 85-100 %. Vi har tidligere opplevd at selskaper blir borte, men denne nedgangen tok sågar med seg en hel børs også (tyske NeuerMarkt). Inneværende måned er også 10 års jubileumet for Asia krisen. De vestlige børsene gjorde sitt beste for å ignorere det hele, men måtte alle gi opp forsøket i oktober. Fra 21. oktober 1997 til 9. januar 1998 falt Oslo Børs 18 %, sier Warren- I 1998 er denne måneden gjenstand for gode nyheter. Den 7. oktober stanser et børsfall som ble påbegynt i juni samme år. På bare fire måneder hadde utrolige 49 % av de norske børsverdiene blitt visket ut. I 1987 er det 19. oktober man husker. Da falt Dow Jones indeksen 508 poeng (22.6 %) uten noen foreløpende nyheter. I 1929 utmerket 29. oktober seg med et børsfall på 13.5 %. Dette dannet starten på epoken som skulle bli hetende Depresjonen, sier Warren.- Er det så noen lærdom man kan høste av disse tidspunktene? Den eneste fellesfaktoren som synes å være tilstede er konsensus. "Alle" var skjønt enige om at markedene skulle til helvete i oktober 1998 og 2002, mens det motsatte var tilfelle i 1929, 1987 og 1997. Hvordan ser det så ut i 2008? Selv om mange av børsene har nådd nye toppnoteringer er faktisk konsensus langt fra hva den har vært ved de nevnte tilfellene. I tillegg viser aktiviteten i markedene for aksjeopsjoner verden over rekordaktivitet i strategier som beskytter aksjeporteføljer mot kursfall over 10 %, sier Warren.- To av de viktigste ingrediensene for at kraftig kursfall synes dermed ikke å være tilstede. Oppmuntrende også er det å se mengden av aktører som nå forsikrer sine porteføljer før en eventuell "brann", i stedet for å komme løpende med forsikringspremien når husene står i lys lue, avslutter Warren.