Analytiker: Kjøp disse aksjene

Corporate Advice and Research har fått øynene opp for to nye aksjer. Her er fem kjøpsanbefalinger.

Børs

I dagens morgenrapport fra Corporate Advice and Research kan vi lese at Orkla og InterOil Exploration and Production får innpass i den langsiktige porteføljen.- ORK: Basert på den senere tids kursfall og lav prising av industrivirksomheten velger vi å ta aksjen inn i portefølje, sier analytikeren.- Interoil-aksjen har falt betydelig den siste tiden uten noen fundamental forklaring. Vi ser nå tegn på at en korrigering i vente, og anbefaler kjøp, avslutter analytikeren.Kjøpsanbefalingene:• Orkla• InterOil Exploration and Production• Havila Shipping• PA Resources• Teco Maritime

Nyheter
Børs