Analytiker: Kjøp og selg

Investtech forteller investorer om en aksje som kan stige i verdi og et selskap som kan oppleve kursfall.

Børs

I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives REC som en kjøpskandidat mens Birdstep Technology omtales som en salgskandidat..- Renewable Energy Corporation ligger i en stigende trend på mellomlang sikt og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har korrigert noe tilbake og nærmer seg nå støtte ved ca. 250 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned vil gi et salgssignal. Motstand finner vi ved ca. 300 kroner. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier analytikeren.- Birdstep Technology ASA ligger i en fallende trend og har i tillegg brutt ned gjennom støtte ved 10 kroner med høyt handelsvolum. Videre nedgang indikeres. Aksjen er imidlertid positiv på innsidehandler. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter analytikeren.

Nyheter
Børs