Kommunene har et eget ansvar

Selv om Terra-konsernet skulle se seg tjent med å dekke noe av tapene for de fire nordnorske kommunene, er det liten tvil om kommunenes eget ansvar.

Børs

Leder i Kommunenes Sentralforbund Halfdan Skard sier til NTB at kommuneloven regulerer i detalj det ansvaret som hviler på den administrative toppsjefen i en kommune. Dessuten er punktet om finansforvaltning behandlet spesielt og detaljert i loven.- I tillegg har vi det forholdet at mange kommunestyrerepresentanter ikke tar helt inn over seg at de som folkevalgte går inn i en arbeidsgiverrolle, sier Skard.Han vil ikke gå inn i noen vurdering av hva som har skjedd i de aktuelle kommunene, men presiserer gjerne hva som er de viktigste funksjonene for en rådmann eller en administrasjonssjef som det kalles i loven.«Forsvarlig utredet»- Administrasjonssjefen skal påse at de sakene som legges fram for kommunestyret er forsvarlig utredet. Det betyr kort og godt at han eller hun har en selvstendig plikt til å klarlegge alle alternativer i en sak, sier Skard.Han viser til at det i loven blir spesielt fremhevet at finansiell risiko skal vurderes ved enhver form for kapitalforvaltning.- Men så er det kommunestyret som høyeste myndighet i en kommune, som treffer endelige vedtak. Det står ethvert kommunestyre fritt å følge eller sette til side et forslag som er fremmet fra administrasjonens side.- Jeg kan ikke se at det er noen feil eller mangler ved gjeldende lov og regler, men forutsetningen er jo at de følges, sier Skard.

Nyheter
Børs