Mener Terra ikke forstod hva de solgte

Kredittilsynet og Bjørn Skogstad Aamo mener Terra Securities selv ikke forsto investeringene de solgte til kommunene.

Børs

Ifølge direktør Bjørn Skogstad Aamo i Kredittilsynet kan det virke som at Terra Securities ikke har forstått det de har solgt til kommunene, melder Dagens Næringsliv.- Dette er en av de mest alvorlige sakene vi har sett i det norske verdipapirmarkedet de siste årene, i den forstand at en har utsatt kunder for betydelige mulige tap uten at selgerne i Terra Securities helt har skjønt det selv, sier Skogstad Aamo, ifølge DN.

Nyheter
Børs