Selger 200.000 aksjer

Nærstående til styreformann Knut Brundtland selger 200.000 aksjer i Norwegian Property.

Børs

Giotto as, nærstående til styreformann Knut Brundtland; har solgt 200.000 aksjer i selskapet på kurs kroner 66 per aksje.Aksjene er kjøpt tilbake på termin til kurs kroner 68,4691 per aksje, med bortfall 19.05.08. Brundtland med nærstående har etter disse transaksjoner fremdeles 200.000 aksjer i Norwegian Property, nå på termin.

Nyheter
Børs