Sverre Leiro trekker seg fra styret i Terra-Gruppen

Styremedlem Sverre Leiro i Terra-Gruppen sier han har tillit til at administrasjonen i Terra løser den vanskelige saken, men at han trekker seg.

Børs

- Jeg trekker meg fra styret i Terra-Gruppen i dag fordi jeg først og fremst må tenke på Norgesgruppens renommé når saken mellom Terra Securities og kommunene også rammer Terra-Gruppen i media. Jeg vil presisere at jeg har full tillit til at styret forøvrig og selskapets administrasjon løser denne vanskelige saken og kan lede selskapet videre på en god måte, sier Sverre Leiro.Sverre Leiro ble innvalgt i styret i Terra-Gruppen i april 2006.- Styret i Terra-Gruppen tar avgjørelsen til etterretning. Styrets fokus nå er å arbeide sammen med ledelsen i selskapet for å finne en løsning med kommunene og Citibank, i tillegg til å fortsette den interne gjennomgangen av denne saken, sier styreleder i Terra-Gruppen Gabriel Block Watne.

Nyheter
Næringsliv