USA: Privat forbruk steg 0,2 prosent

Det private forbruket i USA økte med 0,2 prosent i oktober.

Børs

Det privaet forbruket i USA steg med 0,2 prosent fra september til oktober. Ifølge Bloomberg var det ventet en økning på 0,3 prosent.

Nyheter
Børs